Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świebodzice gmina Świebodzice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/140/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic - w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:58:27
Data ogłoszenia: 2012-07-27 Data wydania: 2012-07-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N1.4131.740.2012.MM2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2012r. stwierdzające nieważność § 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 3-6 oraz ust. 2 i 3 uchwały nr XXV/141/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: "Wolności, Strzegomską, Wałbrzyską oraz obwodnicą Świebodzic-w części dotyczącej działki nr ewidencyjny 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach.
Data dodania do bazy: 2012-07-28 12:58:27
Data ogłoszenia: 2012-06-01 Data wydania: 2012-02-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 753/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świebodzice Nr XII/60/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Świebodzicach obręb Pełcznica 2
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-05-30 Data wydania: 2012-02-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 754/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świebodzice Nr XII/59/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Rekreacyjnej w Świebodzicach obręb Śródmieście 3
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-05-30 Data wydania: 2012-02-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 755/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniusprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świebodzice Nr XII/57/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr XII/57/2011 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-05-30 Data wydania: 2012-02-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 756/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Świebodzice Nr XII/61/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Św. Ojca Pio w Świebodzicach obręb Śródmieście 3
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-05-30 Data wydania: 2012-02-14
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 763/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XII/58/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Solnej w Świebodzicach obręb Pełcznica 2
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2011-12-02 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/80/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach.
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:04
Data ogłoszenia: 2011-08-17 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.
Data dodania do bazy: 2011-08-17 22:31:23