Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świebodzice gmina Świebodzice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2010-04-19 Data wydania: 2010-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/310/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35-41 w Świebodzicach.
Data dodania do bazy: 2011-04-25 18:34:00
Data ogłoszenia: 2010-03-15 Data wydania: 2010-01-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/302/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach.
Data dodania do bazy: 2011-02-19 23:22:00
Data ogłoszenia: 2009-12-01 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/285/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pry ul. Strzegomskiej w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2011-02-10 18:16:00
Data ogłoszenia: 2009-11-13 Data wydania: 2009-11-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-5/493/09 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2009r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr LI/284/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Aleje Lipowe 10 A w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2011-04-13 20:52:00
Data ogłoszenia: 2009-11-13 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/284/09 Rady Miasta Świebodzice z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Aleje Lipowe 10 A w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2011-02-23 19:52:00
Data ogłoszenia: 2009-11-06 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/282/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Łącznej 31 w Świebodzicach.
Data dodania do bazy: 2011-04-29 01:58:00
Data ogłoszenia: 2009-11-06 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/283/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 34–36 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2011-03-20 17:19:00
Data ogłoszenia: 2009-11-06 Data wydania: 2009-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/286/09 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Złotej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.
Data dodania do bazy: 2011-03-17 21:07:00
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/212/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej położonego przy ul. Świdnickiej 32–42 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2011-05-07 19:47:00
Data ogłoszenia: 2009-01-08 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/213/08 Rady Miasta Świebodzice z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Klonowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2
Data dodania do bazy: 2011-06-09 20:53:00