Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Świebodzice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/236/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Jasnej na dz. nr 56/1 oraz części działek nr 56/2 i 64, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:39
Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/235/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Długiej na działkach nr 200/2 i 197/1, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:38
Data ogłoszenia: 2016-03-15 Data wydania: 2015-09-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 441/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2015r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach nr IV/17/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:18
Data ogłoszenia: 2016-01-28 Data wydania: 2016-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/112/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części dz. nr 461/17, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35
Data ogłoszenia: 2016-01-28 Data wydania: 2016-01-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/111/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie: ul. Kolejowej na dz. nr 306, ul. Browarowej na dz. 546/1 i 546/2, ul. Strzegomskiej na dz. nr 44/5 i 44/6, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35
Data ogłoszenia: 2015-08-27 Data wydania: 2015-08-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia miasta Świebodzice
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:37
Data ogłoszenia: 2015-07-09 Data wydania: 2015-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/51/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 524, obręb Śródmieście 3 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2015-07-15 18:04:27
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2015-02-16 19:00:36
Data ogłoszenia: 2014-10-16 Data wydania: 2014-10-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/353/2014 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 8 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie ul. Ogrodowej, obręb Pełcznica w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:39:46
Data ogłoszenia: 2013-12-13 Data wydania: 2013-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/280/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie ul. Kamiennogórskiej, obręb Pełcznica 2, AM 3 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:12