Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Świebodzice gmina Świebodzice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/270/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Kamiennogórskiej i ul. Jeleniogórskiej w obszarze części działek nr: 11, 12, 13, obręb Pełcznica 2, AM2 w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/271/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie planowanej lokalizacji kanału ulgi dla rzeki Pełcznicy w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2013-11-25 22:30:19
Data ogłoszenia: 2013-11-18 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/269/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wielofunkcyjnego ograniczonego ulicami: Wolności, Strzegomską oraz terenem ogrodów działkowych przy ul. Tadeusza Kościuszki i trasą linii kolejowej w Świebodzicach w obrębie Placu Dworcowego - działki nr 171/8 i 171/21
Data dodania do bazy: 2013-11-19 08:55:42
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/242/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach - tereny kolejowe.
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2013-07-18 Data wydania: 2013-07-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/243/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach w obrębie działki nr 253/9 zlokalizowanej przy ul. Strefowej
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:04
Data ogłoszenia: 2012-10-22 Data wydania: 2012-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/150/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:09
Data ogłoszenia: 2012-10-22 Data wydania: 2012-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:09
Data ogłoszenia: 2012-09-26 Data wydania: 2012-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:29:32
Data ogłoszenia: 2012-09-26 Data wydania: 2012-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3
Data dodania do bazy: 2012-10-01 16:29:32
Data ogłoszenia: 2012-08-02 Data wydania: 2012-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/139/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach, obręb Pełcznica 1
Data dodania do bazy: 2012-08-04 22:34:27