Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice gmina Świebodzice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 763/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XII/58/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Solnej w Świebodzicach obręb Pełcznica 2



1


2


3


4


5


6