Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice gmina Świebodzice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/152/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3



1


2


3


4


5