Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat świdnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica.
Data dodania do bazy: 2011-02-15 23:44:00
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Opoczka
Data dodania do bazy: 2011-02-15 23:07:00
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXV/619/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik
Data dodania do bazy: 2011-02-15 22:47:00
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/619/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik
Data dodania do bazy: 2011-02-15 17:10:00
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2010-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno
Data dodania do bazy: 2011-02-15 17:20:00
Data ogłoszenia: 2011-02-15 Data wydania: 2011-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Pszenno
Data dodania do bazy: 2011-02-15 21:21:00
Data ogłoszenia: 2011-01-28 Data wydania: 2010-10-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 397/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 października 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIII/514/10 z dnia 26 marca 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Śląskiej i ul. Lipowej w Świdnicy
Data dodania do bazy: 2011-05-26 01:50:00
Data ogłoszenia: 2010-12-16 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 74/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Stawiska, w gminie Strzegom
Data dodania do bazy: 2011-04-23 23:36:00
Data ogłoszenia: 2010-12-16 Data wydania: 2010-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 75/10 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom w rejonie ulicy Krótkiej
Data dodania do bazy: 2011-03-09 19:13:00
Data ogłoszenia: 2010-11-19 Data wydania: 2010-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/257/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanego terenu górniczego w obrębie wsi Gola Świdnicka – Szczepanów – Krasków w Gminie Marcinowice.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 22:24:00