Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat świdnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-11-30 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/129/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy w obszarze ograniczonym ulicą Metalowców, linią kolejową, bocznicą i ulicą Przemysłową
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:04
Data ogłoszenia: 2011-11-30 Data wydania: 2011-10-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru„ul. Sikorskiego” w Świdnicy w granicach ulic Sikorskiego-Pogodnej
Data dodania do bazy: 2011-12-04 13:08:04
Data ogłoszenia: 2011-11-17 Data wydania: 2011-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/51/11 Rady Gminy Marcinowice z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chwałków
Data dodania do bazy: 2011-11-20 12:43:43
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/66/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/60/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/62/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gm. Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/63/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/64/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48
Data ogłoszenia: 2011-09-14 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/65/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:35:48