Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat świdnicki, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2011-09-05 Data wydania: 2011-06-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:06:53
Data ogłoszenia: 2011-08-17 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/58/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ulicy Solnej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.
Data dodania do bazy: 2011-08-17 22:31:23
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/59/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/61/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-12 Data wydania: 2011-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-08-10 Data wydania: 2011-08-04
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Świdnicy Nr XLVII/488/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 56 z dnia 15 marca 2006 r. pod poz. 912.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-05-06 Data wydania: 2011-03-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/10/11 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska
Data dodania do bazy: 2011-05-06 18:06:00
Data ogłoszenia: 2011-05-06 Data wydania: 2011-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr 20/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Stawiska, w gminie Strzegom
Data dodania do bazy: 2011-05-07 01:41:00
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2010-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 516/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Świdnica nr LXII/511/10 z dnia 29 marca 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów
Data dodania do bazy: 2011-04-27 00:19:00