Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zabłoto gmina Kostomłoty, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2016-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Zabłoto
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 629/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty Nr VI/25/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych na lokalizację siłowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2011-05-30 Data wydania: 2011-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą
Data dodania do bazy: 2011-05-31 01:05:00