Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Godków gmina Kostomłoty, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/306/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Godków.
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15
Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.54.62.2014.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2014r. stwierdzające nieważność § 21 ust. 2 pkt. 2, § 21 ust. 2 pkt 4 we fragmencie „zaopatrzenie w energię elektryczną, a także usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną średniego napięcia należy rozwiązać w oparciu o warunki określone przez operatora sieci” oraz § 21 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr LII/306/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Godków
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15