Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wichrów gmina Kostomłoty, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-01-16 Data wydania: 2011-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:09
Data ogłoszenia: 2012-01-16 Data wydania: 2012-01-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.798.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Kostomłoty Nr XVII/98/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2011-12-19 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla lokalizacji farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:41:51
Data ogłoszenia: 2011-05-30 Data wydania: 2011-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty" dla lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbędna infrastrukturą
Data dodania do bazy: 2011-05-30 21:46:00
Data ogłoszenia: 2010-12-24 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/321/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty.
Data dodania do bazy: 2011-05-10 00:05:00