Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Kostomłoty, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-13 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla istniejących cmentarzy położonych w obrębach Jakubkowice i Samborz wraz z sąsiadującymi obszarami
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:34
Data ogłoszenia: 2017-06-13 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/234/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla istniejących cmentarzy położonych w obrębach Jakubkowice i Samborz wraz z sąsiadującymi obszarami
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:34
Data ogłoszenia: 2016-06-28 Data wydania: 2016-03-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/115/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Osiek
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:13
Data ogłoszenia: 2016-04-13 Data wydania: 2016-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/100/16 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Zabłoto
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:34
Data ogłoszenia: 2016-01-11 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/92/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Siemidrożyce
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2016-01-11 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/93/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie Jakubkowice
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2016-01-11 Data wydania: 2015-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/94/15 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowice w granicach działki nr 40, obręb Ramułtowice
Data dodania do bazy: 2016-01-13 13:52:02
Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/306/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Godków.
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15
Data ogłoszenia: 2014-11-10 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.54.62.2014.AS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 listopada 2014r. stwierdzające nieważność § 21 ust. 2 pkt. 2, § 21 ust. 2 pkt 4 we fragmencie „zaopatrzenie w energię elektryczną, a także usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną średniego napięcia należy rozwiązać w oparciu o warunki określone przez operatora sieci” oraz § 21 ust. 2 pkt 5 uchwały Nr LII/306/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla obszaru położonego w obrębie Godków
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:15
Data ogłoszenia: 2014-02-11 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/251/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla części działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 AM-3 obręb Kostomłoty
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:06