Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kostomłoty gmina Kostomłoty, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-02-11 Data wydania: 2014-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/251/14 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla części działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 AM-3 obręb Kostomłoty
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:06
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-08-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/132/12 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 oraz dla części działki nr 219 AM-3 obręb Kostomłoty
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:37
Data ogłoszenia: 2012-09-05 Data wydania: 2012-09-04
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N11.4131.790.2012.AS2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 września 2012r. stwierdzające nieważność § 1 uchwały we fragmencie „w granicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały”, § 7 pkt 1, załącznika nr 1 w fragmencie określającym granicę obszaru objętego planem (linia przerywana), § 15 ust. 1 pkt 2, § 18 ust. 1 pkt 3 lit. a, uchwały Rady Gminy Kostomłoty nr XXVI/132/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 230, 241/1, 241/2, 241/3 oraz dla części działki nr 219 AM -3 obręb Kostomłoty
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:37
Data ogłoszenia: 2012-05-30 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 742/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty nr X/66/11 z dnia 31 maja 2011 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działki nr 485/3, AM-2, obręb Kostomłoty
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 630/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty nr VI/26/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla lokalizacji elektrowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:47
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 629/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kostomłoty Nr VI/25/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów położonych w obrębach Jenkowice, Kostomłoty, Piersno, Samborz, Zabłoto przewidzianych na lokalizację siłowni wiatrowych
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-01-16 Data wydania: 2011-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/98/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty” dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:09
Data ogłoszenia: 2012-01-16 Data wydania: 2012-01-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.798.2011.AS2-2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność § 7 ust. 5 pkt. 2 uchwały Rady Gminy Kostomłoty Nr XVII/98/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla części działek nr 122/5, 121/3, 120/8, AM-1, obręb Wichrów.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:10
Data ogłoszenia: 2011-12-19 Data wydania: 2011-09-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/82/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla lokalizacji farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:41:51
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/66/11 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 31 maja 2011r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działki nr 485/3, AM-2, obręb Kostomłoty.
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:02:03