Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Dwór gmina Jelcz-Laskowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 228/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałe Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 września 2012 r. nr XXVII.183.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowy Dwór, gmina Jelcz-Laskowice
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-02-21 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.183.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowy Dwór, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP Nowy Dwór”
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:44