Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jelcz-Laskowice gmina Jelcz-Laskowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 868/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg na uchwałę Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVII.273.2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka wschodniej obwodnicy aglomeracji Wrocławia - etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:34
Data ogłoszenia: 2015-06-09 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX.83.2015 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice - "MPZP Ośrodek nad Stawem"
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:37:55
Data ogłoszenia: 2014-08-13 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 176/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 22 lutego 2013 r. nr XXXII.236.2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Belgijska-Fabryczna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-03-06 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV.327.2014 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice "MPZP Plac Jana Pawła II"
Data dodania do bazy: 2014-03-16 10:16:05
Data ogłoszenia: 2013-11-29 Data wydania: 2013-02-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII.236.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Belgijska-Fabryczna”
Data dodania do bazy: 2013-11-30 10:41:09
Data ogłoszenia: 2013-08-07 Data wydania: 2013-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII.273.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka wschodniej obwodnicy aglomeracji Wrocławia - etap I zwanego dalej "MPZP - Laskowice -Obwodnica"
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-02-21 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII.184.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice, gmina Jelcz-Laskowic, zwanego dalej "MPZP Laskowice Morelowa-Polna"
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:44
Data ogłoszenia: 2011-08-05 Data wydania: 2011-08-01
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2011r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XLIV/294/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „MPZP – Belgijska”, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 126 z dnia 8 lipca 2010 r. pod poz. 1925.
Data dodania do bazy: 2011-08-06 00:14:19
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2010-12-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 272/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jelcz- Laskowicach Nr XLIV/294/2001 z dnia 18 grudnia 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Belgijska”
Data dodania do bazy: 2011-04-26 20:11:00
Data ogłoszenia: 2010-12-29 Data wydania: 2010-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/360/2010 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piastowska-Hirszfelda.
Data dodania do bazy: 2011-04-11 20:57:00