Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miłoszyce gmina Jelcz-Laskowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.181.2016 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Miłoszyce gm. Jelcz-Laskowice - "MPZP Miłoszyce- Wrocławska".
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:19
Data ogłoszenia: 2013-08-07 Data wydania: 2013-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII.271.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Miłoszyce - Wschód”
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2013-08-07 Data wydania: 2013-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII.272.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MPZP Miłoszyce A".
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2012-03-30 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX.121.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w Miłoszycach, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/305/2001 Rady Miejskiej z dnia 1 czerwca 2001 r.
Data dodania do bazy: 2012-04-13 10:05:36
Data ogłoszenia: 2011-03-25 Data wydania: 2010-12-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 221/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2010r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XLII/280/2009 z dnia 29 października 2009 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka północnej obwodnicy Miłoszyc – „MPZP Miłoszyce – Obwodnica”
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:56
Data ogłoszenia: 2010-06-08 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka północnej obwodnicy Miłoszyc -" MPZP Miłoszyce - obwodnica"
Data dodania do bazy: 2011-04-24 20:57:00
Data ogłoszenia: 2010-03-22 Data wydania: 2009-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/279/2009 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MPZP Miłoszyce – Zachód”
Data dodania do bazy: 2011-04-24 23:57:00
Data ogłoszenia: 2010-02-09 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/295/2009 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłoszyce-Inżynierska
Data dodania do bazy: 2011-02-05 18:17:00