Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Jelcz-Laskowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-09-08 Data wydania: 2017-09-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.39.5.2017.MF Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 września 2017 r. stwierdzające nieważność § 20 i § 22 uchwały nr XXXVI.265.2017 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP-DZIUPLINA II”
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:18
Data ogłoszenia: 2017-03-06 Data wydania: 2017-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI.237.2017 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice - „MPZP Minkowice Oławskie A 2”
Data dodania do bazy: 2017-03-06 19:01:59
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2014-06-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 868/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skarg na uchwałę Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XXXVII.273.2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka wschodniej obwodnicy aglomeracji Wrocławia - etap I
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:34
Data ogłoszenia: 2016-07-04 Data wydania: 2016-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI.181.2016 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Miłoszyce gm. Jelcz-Laskowice - "MPZP Miłoszyce- Wrocławska".
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:19
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX.170.2016 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice - „MPZP Dziuplina III”
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX.169.2016 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Minkowice Oławskie, gmina Jelcz-Laskowice - „MPZP Minkowice Oławskie A1”
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2016-05-17 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX.168.2016 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Miłocice, gmina Jelcz-Laskowice - „MPZP Miłocice Zachód”
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-06-09 Data wydania: 2015-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX.83.2015 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 29 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jelcz, gmina Jelcz-Laskowice - "MPZP Ośrodek nad Stawem"
Data dodania do bazy: 2015-06-15 07:37:55
Data ogłoszenia: 2015-03-09 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI.41.2015 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP – Dziuplina I”
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:19
Data ogłoszenia: 2014-10-03 Data wydania: 2014-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI.357.2014 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miłocice, gmina Jelcz-Laskowice - "MPZP Miłocice Północ"
Data dodania do bazy: 2014-10-06 12:00:23