Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wojbórz gmina Kłodzko, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-02-09 Data wydania: 2017-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 267/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 242/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsiach: Wojbórz, Stary Wielisław i Jaszkówka
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:41:50
Data ogłoszenia: 2012-12-18 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 284/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenów położonych we wsi: Wojbórz, Jaszkowa Dolna i Ołdrzychowice Kłodzkie.
Data dodania do bazy: 2012-12-18 23:59:57
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 218/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 635/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłodzko Nr 66/VI/2011z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2012-02-20 Data wydania: 2011-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 169/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej we wsi Wojbórz, w granicach działek ewidencyjnych nr 175 i nr 176.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:09
Data ogłoszenia: 2011-08-16 Data wydania: 2011-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 66/VI/2011 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:18:46