Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szalejów Górny gmina Kłodzko, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 115/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:16
Data ogłoszenia: 2013-05-28 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 360/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 270 AM.2.
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:04
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2012-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 305/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 118/2 AM.1 i nr 404/1 AM.2.
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:29
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 347/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 118/2 AM.1 i nr 404/1 AM.2.
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:29
Data ogłoszenia: 2013-03-04 Data wydania: 2012-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 276/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej z zakresu obsługi komunikacji samochodowej we wsi Szalejów Górny, w granicach działek ewidencyjnych: nr 1053/10 i nr 1053/11 AM.3.
Data dodania do bazy: 2013-03-08 08:54:45
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 228/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej we wsi Szalejów Górny, w granicach działki ewidencyjnej nr 240 AM.2.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:55