Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Boguszyn gmina Kłodzko, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-05-19 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu położonego we wsi Boguszyn.
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:58
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 419/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego terenu w miejscowości Boguszyn.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:08
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 218/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2012-03-21 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 197/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla obrębów: Szalejów Dolny, Żelazno, Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Jaszkowa Górna.
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:24
Data ogłoszenia: 2012-03-21 Data wydania: 2012-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 199/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Boguszyn.
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:24
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 635/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłodzko Nr 66/VI/2011z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2011-08-16 Data wydania: 2011-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 66/VI/2011 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:18:46
Data ogłoszenia: 2010-08-30 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 405/V/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2010r. uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi: Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka i Ścinawica.
Data dodania do bazy: 2011-05-28 22:27:00
Data ogłoszenia: 2009-11-25 Data wydania: 2009-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr 318/V/2009 Rady Gminy Kłodzko z dnia 25 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Boguszyn obejmującego teren działki nr 147
Data dodania do bazy: 2011-04-14 00:42:00