Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Stary Wielisław gmina Kłodzko, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 242/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsiach: Wojbórz, Stary Wielisław i Jaszkówka
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:41:50
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 115/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Stary Wielisław, Krosnowice, Szalejów Górny, Bierkowice, Ławica.
Data dodania do bazy: 2016-08-30 18:11:16
Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-06-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr 381/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:20:53
Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 418/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany zapisu w §16 ust.1 uchwały Nr 381/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:20:53
Data ogłoszenia: 2013-11-22 Data wydania: 2013-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 432/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 381/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla obrębu Stary Wielisław.
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:20:53
Data ogłoszenia: 2013-10-07 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 420/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach: Stary Wielisław, Bierkowice, Krosnowice, Jaszkowa Dolna.
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:19:59
Data ogłoszenia: 2013-06-03 Data wydania: 2013-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr 361/VI/2013 Rady Gminy Kłodzko z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko dla części działki nr 128, Obręb Stary Wielisław.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:34
Data ogłoszenia: 2013-04-08 Data wydania: 2012-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr 315/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla obrębów Stary Wielisław i Mikowice
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:14
Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 218/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 635/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłodzko Nr 66/VI/2011z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58