Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ruszowice gmina Kłodzko, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-06-08 Data wydania: 2012-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 218/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2012-06-11 00:00:54
Data ogłoszenia: 2012-03-01 Data wydania: 2011-12-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 635/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kłodzko Nr 66/VI/2011z dnia 29 kwietnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice.
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:58
Data ogłoszenia: 2011-08-16 Data wydania: 2011-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 66/VI/2011 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla obrębu Boguszyn, Wojbórz, Krosnowice, Stary Wielisław oraz dla obrębu Roszyce, Ruszowice
Data dodania do bazy: 2011-08-17 11:18:46