Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Niechlów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2013-07-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 297/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 3 ust. 1 pkt 16, § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 11 ust. 2 pkt 6 lit. a uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXI/113/2012 z dnia 4 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:31
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2012-10-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:08
Data ogłoszenia: 2012-06-15 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 747/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów Nr VIII/43/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 158/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów XLIII/169/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 159/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLIII/170/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 159/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLIII/170/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 159/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLIII/170/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 158/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów XLIII/169/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2011-09-20 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Niechlów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:29:43
Data ogłoszenia: 2011-02-10 Data wydania: 2010-09-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/169/2010 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec.
Data dodania do bazy: 2011-06-01 19:47:00