Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat górowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 5/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 maja 2013r. w sprawieogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina Dolna, obszaru RU
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-05-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.31.14.2013.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIX/268/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 10 kwietnia 2013 r. uchylającej uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. Nr 72/1.
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:34
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2012-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/218/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. nr 72/1
Data dodania do bazy: 2013-04-10 21:57:11
Data ogłoszenia: 2012-11-20 Data wydania: 2012-11-16
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N6.4131.765.2012.JK8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 listopada 2012r. stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miejskiej Góry Nr XXXI/217/12 z dnia 9 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Sławęcice
Data dodania do bazy: 2012-11-22 13:59:26
Data ogłoszenia: 2012-11-09 Data wydania: 2012-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/217/12 Rady Miejskiej w Górze z dnia 9 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Sławęcice
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2012-10-11 Data wydania: 2012-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/188/12 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Jastrzębia dla działek nr 105 i 106/2.
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45
Data ogłoszenia: 2012-06-15 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 747/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 lutego 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów Nr VIII/43/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:00
Data ogłoszenia: 2012-02-22 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/147/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 27 i 28.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:09
Data ogłoszenia: 2012-02-22 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/148/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław, działki nr 362/1, 368/1, 368/4, 367.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:09
Data ogłoszenia: 2012-02-20 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/143/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra.
Data dodania do bazy: 2012-02-22 19:06:09