Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat górowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2013-12-20 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/312/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Jastrzębia dla działki nr 92
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2013-12-20 Data wydania: 2013-10-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/311/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Czernina, działka nr 141
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2013-12-17 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 10/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra
Data dodania do bazy: 2013-12-26 13:39:25
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/307/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Sułków
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:54
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/308/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Nowa Wioska
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:54
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/309/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Zawieścice, dla działek nr 5 i 6
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:56:55
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2013-07-10
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 297/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 3 ust. 1 pkt 16, § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 11 ust. 2 pkt 6 lit. a uchwały Rady Gminy Niechlów nr XXI/113/2012 z dnia 4 października 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:31
Data ogłoszenia: 2013-10-17 Data wydania: 2012-10-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Siciny, w sąsiedztwie kościoła Św. Marcina.
Data dodania do bazy: 2013-12-24 14:25:08
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-07-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 309/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Góra nr XXXI/218/12 z dnia 9 października 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola Górowska, dz. nr 72/1
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-06-21 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: obwieszczenie nr 4/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 maja 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, obszar o symbolu AF97RO
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:03