Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat górowski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 158/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów XLIII/169/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-04
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 158/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów XLIII/169/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębu Szaszorowice oraz Lipowiec
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 159/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLIII/170/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 159/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLIII/170/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 159/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Niechlów nr XLIII/170/2010 z dnia 23 września 2010 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2012-02-16 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/144/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, dla działki nr 131/17.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2012-02-16 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/145/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, dla działki nr 780.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2012-02-16 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/146/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, dla działek nr 913/6 i 913/7.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2012-02-16 Data wydania: 2011-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/142/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:48
Data ogłoszenia: 2012-02-15 Data wydania: 2011-11-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/122/11 Rady Miejskiej w Górze z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, obszar o symbolu AF97RO.
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:47