Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Samołęż gmina Wronki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXVII/239/2013 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki, w obrębie wsi Samołęż.



1


2


3


4


5


6


7


8


9