Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wronki, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-12-16 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/233/2016 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Ćmachowo – dz. nr 66/8.
Data dodania do bazy: 2016-12-19 18:00:40
Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/150/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Biezdrowo i Stare Miasto
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:43
Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/150/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Biezdrowo i Stare Miasto
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:43
Data ogłoszenia: 2015-09-07 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/117/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Wróblewo
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:55
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/84/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki.
Data dodania do bazy: 2015-09-10 12:29:39
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.81.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015r. orzekające nieważność § 14 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie i Kłodzisko
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.81.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015r. orzekające nieważność § 14 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie i Kłodzisko
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.81.2015.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2015r. orzekające nieważność § 14 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr IV/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie i Kłodzisko
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie, Kłodzisko
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20
Data ogłoszenia: 2015-04-01 Data wydania: 2015-02-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości: Pożarowo, Pakawie, Kłodzisko
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:20