Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trębaczew gmina Działoszyn, łódzkie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 674, 675, 676, 677 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew



1


2


3


4


5


6


7


8


9