Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pajęczański, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-05-19 Data wydania: 2017-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr 211/XXII/17 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pajęczno, dla części obszaru miejscowości Nowe Gajęcice
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:27
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/225/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Działoszyn
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:36
Data ogłoszenia: 2017-04-21 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/223/17 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Zamkowej i ul. Żurawiej w miejscowości Działoszyn
Data dodania do bazy: 2017-04-24 08:18:44
Data ogłoszenia: 2016-12-20 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/189/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 665, 668, 720 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:26
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 146/XV/16 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pajęczno, w rejonie ulicy Wieluńskiej
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:20
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/157/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 673, 674, 675, 676, 677 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:17
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/156/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 665, 668, 720 położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:17
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 461 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 76, 77, 78 położonych w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2016-04-08 Data wydania: 2016-03-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/74/2016 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 601/2, 605, 625, 627, 628 oraz części działek nr ewid. 601/1, 602, 603/1, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 648, 1785, 1786, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 847/1, 848 i 849 położonych w obrębie geodezyjnym Chorzew
Data dodania do bazy: 2016-06-29 12:52:14