Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-12-18 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/292/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:06
Data ogłoszenia: 2014-12-18 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/292/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:06
Data ogłoszenia: 2014-12-18 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/292/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzewica fragmentu w miejscowościach Radzice Duże, Krzczonów i Świerczyna
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:06
Data ogłoszenia: 2014-12-18 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/289/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Drzewica
Data dodania do bazy: 2014-12-22 14:50:06
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVIII/386/14 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 29 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru złoża wapieni Raciszyn wraz z terenem oddziaływania eksploatacji górniczej i terenami sąsiednimi we wsi Raciszyn w Gminie Działoszyn
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/497/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu Szczukwina, Górek Dużych i Górek Małych
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/497/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu Szczukwina, Górek Dużych i Górek Małych
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-12-17 Data wydania: 2014-11-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/497/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu Szczukwina, Górek Dużych i Górek Małych
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/290/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 29 października 2014r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCIX/2033/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Unii Lubelskiej i ks. bp. Wł. Bandurskiego oraz ulic: Krzemienieckiej, Wygodnej, gen. H. Dembińskiego i Maratońskiej
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02