Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/214/2014 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 15 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 236 (obręb Łubnice)
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-20 Data wydania: 2014-10-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/251/2014 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obszaru miejscowości Fryszerka, obręb Piaszczyce
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/381/14 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/218/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu położonego w sołectwach Granice i Chełmo
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/218/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu położonego w sołectwach Granice i Chełmo
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXI/581/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku Kolumnie pomiędzy drogą krajową Nr 14 a rzeką Pałusznicą
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:34:48
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:34:48
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:34:48
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/221/2014 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:34:48
Data ogłoszenia: 2014-11-14 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/222/2014 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchów
Data dodania do bazy: 2014-11-24 11:33:44