Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-03-16 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/30/2015 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment miasta Skierniewice, odcinek ulicy Mazowieckiej
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:44
Data ogłoszenia: 2015-03-12 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Głuchów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Głuchów dla fragmentu wsi Głuchów
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-05 Data wydania: 2015-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2015-01-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/86/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Strykowskiej, Łodzianka i Okólnej, do granicy Lasu Łagiewnickiego
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:42:55
Data ogłoszenia: 2015-03-02 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/45/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzejskiej - ,,łącznica" w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2015-03-11 10:47:20