Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/461/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Kudrowice
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-11-07 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/462/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pabianice dla terenu obejmującego część wsi Szynkielew
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-11-06 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/502/14 Rady Miasta Kutno z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Kutnie pomiędzy ul. Kasztanową, ul. Północną, ul. M. Skłodowskiej-Curie i granicą miasta Kutna
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr 233/14 Rady Gminy Dalików z dnia 30 września 2014r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Budzynek, w rejonie wsi Woźniki i Budzynek
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:27
Data ogłoszenia: 2014-10-29 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/829/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:07
Data ogłoszenia: 2014-10-28 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/647/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Krzywiec, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 60, 64/1, 64/2, 65/6, 65/7, 65/8, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 66, 67, 69/1 i 69/3 oraz część działki drogowej 209
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:27
Data ogłoszenia: 2014-10-28 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/648/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Stary Adamów, ograniczonego ulicą Nastrojową, południową granicą działki numer 144 oraz wschodnią i południową granicą obrębu Stary Adamów
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:27
Data ogłoszenia: 2014-10-27 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/380/14 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 325/2, 325/1, 326 położonych w obrębie 1 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:07
Data ogłoszenia: 2014-10-27 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XCIII/1973/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki i Janusza Kusocińskiego
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:07