Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Działoszyn gmina Działoszyn, łódzkie


Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/159/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 461 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2016-05-30 Data wydania: 2016-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 76, 77, 78 położonych w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-06-03 09:23:36
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/88/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 212 położonej w obrębie 3 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:38
Data ogłoszenia: 2015-11-02 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 804, 805, 806, 807, 808 położonych w obrębie geodezyjnym Raciszyn oraz w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 47/5 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-09 17:47:38
Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 18 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 108 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:49
Data ogłoszenia: 2015-09-16 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 514 położonej w obrębie 2 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:52
Data ogłoszenia: 2015-09-16 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 79/1, 79/2 położonych w obrębie 1 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2016-02-22 16:48:52
Data ogłoszenia: 2015-09-14 Data wydania: 2015-07-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/15 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działki oznaczonej numerem 227 położonej w obrębie 4 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:35
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/381/14 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Trębaczew
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-10-27 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVII/380/14 Rady Miejskiej w Działoszynie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Działoszyn w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 325/2, 325/1, 326 położonych w obrębie 1 Miasta Działoszyn
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:07