Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Prusice gmina Prusice, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXXIX/235/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – cześć południowo-wschodnia, uchwalonego uchwałą nr LI/298/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r.1


2


3