Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Prusice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-04-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.112.3.2017.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność §3 ust. 1 pkt 3 we fragmencie: „dopuszcza się realizację przeznaczenia dopuszczalnego, jako jedynego na działce oraz wyprzedzająco przed przeznaczeniem podstawowym”, §5 pkt 2 lit. a we fragmencie: „zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym”, § 12 pkt 5 lit. b, §16 pkt 11 lit. b, §17 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 lit. b uchwały nr XLIV/277/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:34
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części północnej wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2016-01-22 Data wydania: 2015-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/137/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kopaszyn
Data dodania do bazy: 2016-01-25 20:43:42
Data ogłoszenia: 2016-01-07 Data wydania: 2015-12-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/138/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części wsi Skokowa
Data dodania do bazy: 2016-01-20 21:57:22
Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-12-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 564/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 3 ust. 1 pkt 5, § 3 ust. 1 pkt 8, § 3 ust. 2 pkt 3, § 4 pkt 12, § 10, § 14 ust. 1 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 i § 28 oraz załącznik graficzny nr 1 w zakresie przeznaczenia terenu 1 ZC i 2 ZC uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXV/435/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-06-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/81/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej wsi Pietrowice Małe
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:17
Data ogłoszenia: 2015-02-13 Data wydania: 2015-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/28/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Świerzów
Data dodania do bazy: 2015-03-01 12:50:18
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2014r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013 r. nr LXV/435/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 4/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 października 2012 r. nr XLI/249/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ulicy Północnej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:08
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/435/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39