Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Prusice gmina Prusice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-19 Data wydania: 2014-12-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 564/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 3 ust. 1 pkt 5, § 3 ust. 1 pkt 8, § 3 ust. 2 pkt 3, § 4 pkt 12, § 10, § 14 ust. 1 pkt 1 i 2, § 14 ust. 2 pkt 1 i 2 i § 28 oraz załącznik graficzny nr 1 w zakresie przeznaczenia terenu 1 ZC i 2 ZC uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice nr LXV/435/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2015-11-16 18:54:13
Data ogłoszenia: 2014-06-27 Data wydania: 2014-06-25
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2014r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013 r. nr LXV/435/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2014-07-07 09:09:35
Data ogłoszenia: 2014-05-20 Data wydania: 2014-03-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 4/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 października 2012 r. nr XLI/249/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ulicy Północnej
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:08
Data ogłoszenia: 2014-01-02 Data wydania: 2013-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/435/13 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej miasta Prusice
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2013-07-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 372/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Prusice Nr XLII/261/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice-część północna
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-04-25 Data wydania: 2012-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/261/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice - część północna
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:00:15
Data ogłoszenia: 2012-12-28 Data wydania: 2012-10-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/249/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prusicach w rejonie ul. Północnej.
Data dodania do bazy: 2012-12-28 23:05:42
Data ogłoszenia: 2012-12-03 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/235/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – cześć południowo-wschodnia, uchwalonego uchwałą nr LI/298/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r.
Data dodania do bazy: 2012-12-04 10:20:35
Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/237/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 518/2 położonej w Prusicach.
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27
Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-09-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/236/12 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Wrocławskiej w Prusicach.
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:45