Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oborniki Śląskie gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Oborniki Śląskie



1


2


3


4


5


6


7


8