Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Oborniki Śląskie gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-03-09 Data wydania: 2016-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębów Golędzinów, Kowale, Kuraszków, Lubnów, Oborniki Śląskie, Osolin, Pęgów, Siemianice, Wielka Lipa, Wilczyn, Jary
Data dodania do bazy: 2016-03-19 09:30:33
Data ogłoszenia: 2015-08-04 Data wydania: 2015-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/94/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-08-10 13:54:26
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-07-13 14:40:52
Data ogłoszenia: 2014-11-18 Data wydania: 2014-10-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/480/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:44
Data ogłoszenia: 2014-07-07 Data wydania: 2014-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/447/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-07-08 09:42:03
Data ogłoszenia: 2014-03-19 Data wydania: 2013-12-02
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 638/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jolanty D. J. na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 31 marca 2011 r. nr VIII/44/11 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:58
Data ogłoszenia: 2013-12-31 Data wydania: 2013-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/341/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-01-07 11:24:10
Data ogłoszenia: 2013-10-08 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:19:59
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-04-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 110/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXIV/192/12 z dnia 29 października 2012 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-01-11 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/192/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2013-01-14 12:26:46