Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Oborniki Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-06-06 Data wydania: 2017-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/312/17 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-06-06 19:01:54
Data ogłoszenia: 2017-03-09 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/270/17 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Uraz i Kotowice
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2017-03-09 Data wydania: 2017-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/270/17 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Uraz i Kotowice
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2014-07-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 272/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2014 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 7 lipca 2005 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2016-08-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 343/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2016 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXI/150/16 z dnia 16 lutego 2016 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wilczyn
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:48
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/234/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Oborniki Śląskie
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:18
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/237/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Golędzinów
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:41:50
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/236/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siemianice
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:41:50
Data ogłoszenia: 2016-12-15 Data wydania: 2016-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/235/16 Rady Miejskiej w Obornikiach Śląskich z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Oborniki Śląskie objętego uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LIII/480/14 z dnia 30 października 2014 r.
Data dodania do bazy: 2016-12-16 11:41:50
Data ogłoszenia: 2016-05-13 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.93.11.2016.SP1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2016r. stwierdzające nieważność § 11 ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz § 14 ust. 2 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr XXV/173/16 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemianice
Data dodania do bazy: 2016-05-19 07:06:51