Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skarboszewo gmina Strzałkowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Ko-3.4131-2-3/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2011r. wskazujące iż uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji – farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu budowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w gminie Strzałkowo, część „A” – została wydana z naruszeniem prawa.1


2