Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skarboszewo gmina Strzałkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2011-03-29 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.Ko-3.4131-2-3/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2011r. wskazujące iż uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji – farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu budowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w gminie Strzałkowo, część „A” – została wydana z naruszeniem prawa.
Data dodania do bazy: 2011-03-30 01:51:00
Data ogłoszenia: 2011-03-16 Data wydania: 2011-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w gminie Strzałkowo, część „A”
Data dodania do bazy: 2011-03-16 20:40:00