Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Babin gmina Strzałkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-10-14 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym Babin, gmina Strzałkowo
Data dodania do bazy: 2015-10-20 12:45:53
Data ogłoszenia: 2011-11-21 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji – elektrowni wiatrowej oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenie położonym w obrębie geodezyjnym Babin w gminie Strzałkowo
Data dodania do bazy: 2011-11-25 17:26:05