Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Strzałkowo gmina Strzałkowo, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-05-30 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/212/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Paruszewskiej, ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego
Data dodania do bazy: 2017-06-08 22:40:50
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Paruszewskiej, ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego
Data dodania do bazy: 2017-04-19 22:54:01
Data ogłoszenia: 2017-03-29 Data wydania: 2017-03-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.189.2017.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2017 r. orzekające nieważność §10 ust. 4 pkt c w zakresie wyrazów „przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody” oraz § 10 ust. 4 pkt d uchwały nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-04-04 13:33:35
Data ogłoszenia: 2017-03-20 Data wydania: 2017-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/188/2017 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Strzałkowo dla rejonu przy ulicy Kopernika, ulicy Ogrodowej, ulicy Rolniczej
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:54
Data ogłoszenia: 2015-11-18 Data wydania: 2015-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Strzałkowo w rejonie ulic Górnej, Iwaszkiewicza, Al. Prym. Wyszyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-11-19 07:15:46
Data ogłoszenia: 2013-04-22 Data wydania: 2013-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/199/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:32
Data ogłoszenia: 2013-01-08 Data wydania: 2012-12-19
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.409.2012.15 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012r. orzekające nieważność uchwały Nr XIX/167/2012 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo
Data dodania do bazy: 2013-01-08 23:42:34
Data ogłoszenia: 2011-12-23 Data wydania: 2011-11-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo, obejmującego tereny miejscowości Strzałkowo (rejon ulicy Paruszewskiej)
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:39:42
Data ogłoszenia: 2011-09-26 Data wydania: 2011-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Strzałkowie oznaczonych numerami geodezyjnymi 570/7, 573/11 i 572
Data dodania do bazy: 2011-10-01 14:44:31
Data ogłoszenia: 2011-08-22 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Strzałkowie w rejonie ulicy Al. Prymasa Wyszyńskiego i drogi gminnej nr 424023.
Data dodania do bazy: 2011-08-22 18:41:38