Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skarboszewo gmina Strzałkowo, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji - farma elektrowni wiatrowych oraz ustalenie zakazu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej na terenach położonych w obrębie geodezyjnym: Skarboszewo, Strzałkowo, Paruszewo w gminie Strzałkowo, część „A”1


2


3


4


5


6


7


8


9