Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedrusko gmina Suchy Las, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.324.2013.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2013r. orzekające nieważność § 23 ust. 5 uchwały Nr XXXIV/317/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej1