Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Chludowo gmina Suchy Las, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/29/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6.
Data dodania do bazy: 2015-04-23 17:35:36
Data ogłoszenia: 2014-06-17 Data wydania: 2014-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/499/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - rejon ulic Kościelnej i Maniewskiej
Data dodania do bazy: 2014-06-17 20:55:17
Data ogłoszenia: 2013-05-10 Data wydania: 2013-03-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/310/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 21 marca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chludowie, na terenie pomiędzy drogą krajową nr 11, granicą sołectw Chludowo i Golęczewo, torami kolejowymi oraz granicą z Gminą Oborniki – część A
Data dodania do bazy: 2014-01-12 12:26:33
Data ogłoszenia: 2013-03-25 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/279/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościChludowo na terenie działek o nr ewid.: 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 527/1
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:55
Data ogłoszenia: 2012-12-19 Data wydania: 2012-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/241/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 października 2012r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Szkolnej.
Data dodania do bazy: 2012-12-19 20:55:42
Data ogłoszenia: 2011-11-02 Data wydania: 2011-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/99/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chludowie na terenie części działki o nr ewid. 204/1
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-04-19 Data wydania: 2011-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo - Południowy Wschód, rejon pomiędzy ulicami Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu.
Data dodania do bazy: 2011-04-19 21:39:00
Data ogłoszenia: 2010-12-31 Data wydania: 2010-12-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.0911-382/10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2010r. orzekające nieważność uchwały Nr LIV/515/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – Południowy Wschód, rejon pomiędzy ulicami Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu
Data dodania do bazy: 2011-03-13 22:18:00
Data ogłoszenia: 2010-05-13 Data wydania: 2010-02-25
Tytuł dokumentu: Uchwała nr XLVI/417/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem .
Data dodania do bazy: 2011-05-17 22:23:00
Data ogłoszenia: 2009-05-20 Data wydania: 2009-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/287/2009 Rady Gminy Suchy las z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o nr ewid. 107 i 109
Data dodania do bazy: 2011-08-16 10:47:02