Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Złotniki gmina Suchy Las, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-16 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.435.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2016r. orzekające nieważność §16 pkt 9 lit. d uchwały Nr XXII/244/16 Rady Gminy Suchy Las z dnia 5 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80 w zakresie wyrazów „oraz miejsc do gromadzenia odpadów stałych przynależnych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych h
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:55
Data ogłoszenia: 2011-10-11 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/87/11 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie pomiędzy: ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką nr ewid. 276/13 i ulicą Łagiewnicką.
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:21:50
Data ogłoszenia: 2011-01-28 Data wydania: 2010-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/514/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki, rejon ul. Azaliowej.
Data dodania do bazy: 2011-03-21 18:05:00
Data ogłoszenia: 2011-01-28 Data wydania: 2010-12-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/514/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 października 2010 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki, rejon ul. Azaliowej.
Data dodania do bazy: 2011-04-06 20:20:00
Data ogłoszenia: 2009-09-15 Data wydania: 2009-07-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/332/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek o nr ewid.: 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid.: 217 i 219
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:32:47
Data ogłoszenia: 2009-07-16 Data wydania: 2009-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/308/2009 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki dla działek o nr ew. 214/66, 214/67 i 214/90
Data dodania do bazy: 2011-09-19 09:47:35
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/264/2008 Rady gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362
Data dodania do bazy: 2011-07-18 15:07:30