Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Biedrusko gmina Suchy Las, wielkopolskie


Data ogłoszenia: 2017-06-05 Data wydania: 2017-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/338/17 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - Kościół
Data dodania do bazy: 2017-06-05 20:30:58
Data ogłoszenia: 2015-09-07 Data wydania: 2015-08-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/85/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Data dodania do bazy: 2015-09-09 17:09:55
Data ogłoszenia: 2015-07-17 Data wydania: 2015-07-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.236.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2015r. orzekające nieważność uchwały Nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4.
Data dodania do bazy: 2015-07-20 09:28:28
Data ogłoszenia: 2015-06-10 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/58/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:51
Data ogłoszenia: 2015-04-09 Data wydania: 2015-04-01
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.97.2015.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 kwietnia 2015r. orzekające nieważność § 24 pkt.3 lit. c uchwały Nr IV/30/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32 –
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:19:09
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-02-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/30/15 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32
Data dodania do bazy: 2015-04-25 10:44:24
Data ogłoszenia: 2014-10-08 Data wydania: 2014-08-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/518/14 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2.
Data dodania do bazy: 2015-01-19 13:28:28
Data ogłoszenia: 2013-12-11 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/386/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotkowo, położonej w obrębie geodezyjnym Biedrusko, w rejonie ulic Klonowej i Dębowej.
Data dodania do bazy: 2013-12-29 12:24:53
Data ogłoszenia: 2013-06-28 Data wydania: 2013-04-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/317/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko - rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej.
Data dodania do bazy: 2013-09-10 11:18:20
Data ogłoszenia: 2013-06-18 Data wydania: 2013-06-12
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I.4131.1.324.2013.10 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2013r. orzekające nieważność § 23 ust. 5 uchwały Nr XXXIV/317/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej
Data dodania do bazy: 2013-09-11 08:41:36