Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Samborowo gmina Ostróda, warmińsko-mazurskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.431.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 23 sierpnia 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo1


2


3