Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zwierzewo gmina Ostróda, warmińsko-mazurskie


Data ogłoszenia: 2015-07-20 Data wydania: 2015-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
Data dodania do bazy: 2016-02-23 20:26:56
Data ogłoszenia: 2014-04-03 Data wydania: 2014-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
Data dodania do bazy: 2014-04-17 08:45:25
Data ogłoszenia: 2014-04-03 Data wydania: 2014-04-02
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.86.2014 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2014r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:53
Data ogłoszenia: 2012-05-07 Data wydania: 2012-02-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/110/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda
Data dodania do bazy: 2012-05-09 11:16:41
Data ogłoszenia: 2009-06-22 Data wydania: 2009-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57
Data ogłoszenia: 2009-06-22 Data wydania: 2009-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXI/192/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda
Data dodania do bazy: 2011-07-24 12:48:57